Takeuchi TB108 micro

Make and ModelTakeuchi TB108 micro

Age2007

Hours1014

Price£5,850.00+VAT